Försäkringsärenden

 Vi samarbetar med alla försäkringsbolag, exempelvis…

Läsförsäkringar  https://ext-web.lansforsakringar.se/skadeanmalan/

IF                      https://www.if.se/privat/vid-skada

Volvia               https://www.volvia.se/vid-skada

Trygg Hansa   https://www.trygghansa.se/anmal-en-skada

Folksam           https://www.folksam.se/anmal-skada?icmp=dl_skada

Dina Försäkringar  https://www.dina.se/

Har du fått en skada på bilen som ert försäkringsbolag skall betala? Kontakta då försäkringsbolaget i fråga. Du får då ett skadenummer som du tar med till oss. Vi tar sedan hand om resten och du betalar sedan självrisken till oss i samband med att du hämtar ut bilen.