Skip to content

Försäkringsärenden

Försäkringsärenden

 Vi samarbetar med de flest försäkringsbolag, exempelvis…

Länsförsäkringar  

ICA Försäkring  

IF                        

Volvia                 

Trygg Hansa    

Folksam            

Dina Försäkringar   

Protector

Svedea

Har du fått en skada på bilen som ert försäkringsbolag skall betala? Kontakta då försäkringsbolaget i fråga. Du får då ett skadenummer som du tar med till oss. Vi tar sedan hand om resten och du betalar sedan självrisken till oss i samband med att du hämtar ut bilen.