Försäkringsärenden

 Vi samarbetar med alla försäkringsbolag, exempelvis…

Läsförsäkringar  www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/forsakring/skadeanmalan

ICA Försäkring  www.icaforsakring.se/anmal-skada/bilskada/

IF                         www.if.se/privat/vid-skada

Volvia                 www.volvia.se/vid-skada

Trygg Hansa     www.trygghansa.se/anmal-en-skada

Folksam            www.folksam.se/anmal-skada?icmp=dl_skada

Dina Försäkringar   www.dina.se

Har du fått en skada på bilen som ert försäkringsbolag skall betala? Kontakta då försäkringsbolaget i fråga. Du får då ett skadenummer som du tar med till oss. Vi tar sedan hand om resten och du betalar sedan självrisken till oss i samband med att du hämtar ut bilen.